TRABZON TONYA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Rehber Öğretmen Kursu

   
Rehber Öğretmen Kursu

İlgi  :   a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 15/01/2015 tarihli ve                                      43501582/774/01/485787 sayılı Makam Onayı.

            b) 20/002/2014 tarih ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı.

 

Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle karşılaşıldığından ilgi (b) Karar kapsamında öncelikle bu alanlara kaynak gösterilen yükseköğretim programlarınca karşılanması gerektiği hususunun ilinizde faaliyet gösteren özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine duyurulması, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde "özel alan kredisinden az olmamak şartıyla" Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ilgi (a) Makam Onayı gereği ek-1 deki tabloda belirtiler yer ve tarihlerde başvuru şartlarını taşıyanlar için "Rehberlik Kursu" düzenlenecektir.

Kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:

 

1) Bu kurslara;

a)Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunları,

b)Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını belgesi bulunan Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) ve Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, En az 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) mezunları,

c) Eğitim Fakültelerinin, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi bölümü/anabilim dalları (lisans)  mezunu olup özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde halen görev alan öğretmenler katılabilecektir.

2)Yukarıda belirtilen yükseköğretim programları mezunlarından bu kurumlara teklifi yapılan isteklilerin söz konusu alanda Özel Öğretim Kurumları Modülü"nde Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden başvurusu yapıldıktan sonra 06/10/2015 - 08/10/2015 tarihleri arasında görevlendirilmelerinin yapılması gerekmekte olup görevlendirmesi yapılanların görevlendirme onaylarına "özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça düzenlenecek hizmet içi eğitim kursuna katılması kaydıyla" şeklinde şerh düşülecektir.

3)Rehber öğretmen olarak atananlardan "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" alanında yüksek lisans yapanlar hizmet içi eğitimden geçirilmeyeceğinden, görevlendirme onaylarına bu yönde herhangi bir şerh düşülmeyecektir.

4) Birinci maddede belirtilen yükseköğretim bölümü mezunlarından halen özel okullarda/özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvurularının 6 ve 7. Maddeye göre yapılması halinde herhangi bir görev istifa onayı alınmaksızın hizmet içi eğitim kursuna devam ettirilecektir. Kurs sonunda başarılı olmaları halinde yeni görev onayları verilecektir.

5) Eğitim Görevlilerinin eğitim ve diğer giderleri Bakanlığımızca, kursiyerlerin kurs merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

6) Kurumlar bilgi girişleri için Ek-1 tabloda belirtilen tarih ve saatlerde "Özel Öğretim Kurumları Modülü" altında bulunan ve sadece özel öğretim kurumların kullanımına açık olan "Hizmetiçi Eğitim İşlemleri" ekranını kullanarak (194-197-198 ve 199 sayılı hizmetiçi kurslarına kursiyer göndermeyen kurumlar )Ek-1 tabloda yer alan kurslardan sadece birisine yalnız 1 (bir) kursiyer başvurusu yapabilecektir.

7) Kurumlar, kursiyer için "Özel Öğretim Kurumları Modülü"nde Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden Başvuruyu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan raporlardan Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu raporunu alarak kursiyerin diploma nüfus cüzdanı, (Tezsiz veya Tezli) Yüksek lisans diplomaları, Pedagojik Formasyon belgesi, Felsefe Bölümü ve Sosyoloji Bölümü mezunları için yukarıda belirtilen şartları taşıdıklarına dair alan kredi durumlarını gösterir belge ile görevlendirme onaylarını ("özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça düzenlenecek hizmet içi eğitim kursuna katılması kaydıyla" şeklinde şerh düşülmüş olacak) ve varsa milli eğitim müdürlüğünce istenen diğer belgeleri Ek-1’de belirtilen tarihe kadar bulundukları ilin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. 

8) Bu belgeler il Millî Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında, özel öğretim kurumlarından sorumlu bir şube müdürü ve şeften oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek uygun görülenler ile uygun görülmeyenlerin (uygun görülmeme nedenleri açıklamalar bölümünde belirtilecektir.) isimleri Ek-2 deki tabloya göre yazılarak DYS sistemi ile ek-1 tabloda belirtilen tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.( Başvuru evrakları İl Millî Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecek olup, Bakanlığa gönderilmeyecektir.)

9) Belgeleri eksik olan veya yukarıda belirtilen alanlara ait diploması bulunmayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, (kursa başlamış olsalar bile) başvuruları iptal edilecektir. Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bu kapsamda özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine atanan ve hizmet içi eğitime alınmaları uygun görülenlerin listesi en geç 06/10/2015 tarihine kadar yazıyla Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

REHBERLİK KURSU
Ek Başvuru 
S.NO FAALİYET NUMARASI EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI FAALİYET YERİ FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ FAALİYET BİTİŞ TARİHİ SÜRE KATILIMCI SAYISI Başvuru Dönemleri tarihleri ve Saatleri  Başvuru Dönemi Toplam Kontenjanı Evrakların Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim tarihi  Son Listenin Bakanlığımıza Gönderilme tarihi Açıklama
1 2015000193 Rehberlik Kursu Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY 19.10.2015 26.11.2015 39 150 BAŞVURU TARİHİ 06/10/2015 SAAT 11:00´dan        BİTİŞ 06/10/2015 SAAT 24:00´a KADAR 500 08/10/2015 MESAİ BİTİMİNE KADAR 09/10/2015 MESAİ BİTİMİNE KADAR  
2 2015000195 Rehberlik Kursu  İSTANBUL/ATAŞEHİR Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü 19.10.2015 26.11.2015 39 220
3 2015000196 Rehberlik Kursu Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü MERSİN 19.10.2015 26.11.2015 39 130

Kalınçam Caddesi Hükümet Konağı Ek Binası 2. Kat 61500 Tonya Trabzon / TÜRKİYE - (462) 881 2481

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.